Benefity

Vínna Pivnica

Štýlová vínna pivnica v interiéri bytovky v exkluzívnom prevedení dodáva d'alší rozrner jedinečnosti projektu ViLLA Ka[vária. Vychádza z pôvodného francúzskeho konceptu kruhových pivníc a zabezpeč'ívám nádherné miesto na strávenie voľného času s rodinou, priatelmi č'i obchodnými partnermi.

Pod českou značkou RAXI sa skrýva patentovaná technológia stavby vínnej pivnice zaručujúcej vhodnú teplotu, stabilné vetranie a vIhkosť, čo sú najdôležitejšie požiadavky na sIdadovanie a dozrievanie kva[itných vín.

Vybudovanie takejto pivnice s kapacitou od 900 do 3000 fliaš trvá približne jeden až dva týždne. Pivnič'ky sa inštalujú v halách, obývacích izbách, kuchyniach i garážach. Technológia výstavby je jedinečná v tom, že počas celého jej priebehu môž'u obyvatelia domu bezproblémovo využívaťjeho zbytok. Pri stavebných prácach dochádza k minimá[nemu znečisteniu.

V prvej fáze sa v podlahe vyhíbi otvor h[boký necelé tri metre a do neho sa v[oží butylová kapsa. Potom nas[eduje stavba pivnice, e[ektroinštaLácia a montáž poldopu. Vo finálnej fáze príde na rad inštalácia na mieru dodávaných svetiel, dopinkov (obloženie drevom, kameňom, nerezové prvky), vymaľovanie a záverečná kontrola. Domáce pivničky sa dodávajú vo dvoch formátoch (kruhovom alebo e[ipsovom) a v troch veľkostiach (Opal, Amethyst a Sapphire).

Náš partner

Raxi

Vínna pivnica
Vínna pivnica
Vínna pivnica
Vínna pivnica
Generálny dodávateľ stavby
Stavební partneri
http://www.nibe.sk/sk
http://www.thermotech.sk/
http://www.ekolor.sk/
https://www.domotron.com/sk
http://sonna.com.ua/
https://www.ingema.sk/
http://www.dankuchen-kuchyne.sk/
Ostatní stavební partneri
http://www.dol.sk/
http://www.revco.sk/
http://www.aqualive.sk/
http://www.cajkaclean.sk/
http://www.dasved.eu/
http://www.staviplast.ozm.sk/kontakt/
http://vsetkoprevasdom.sk/tinea/
http://www.paldoor.sk/
Obchodní partneri
http://www.tatrabanka.sk/
http://www.zlatestranky.sk/firmy/Ro%C5%BE%C5%88ava/H1769504/Kontra+Pavol+JUDr./
Mediálni partneri
http://www.kosicednes.sk/
https://vizualizacky.com/
http://www.webex.sk/